Boomwoll woat no fief Landa vekoft

En Mexiko woat väl Boomwoll produzieet. Von disse Boomwoll woat 69 Prozent em Estado Chihuahua produzieet. En Chihuahua worden en dissem Joa 170 000 Hekjta Boomwoll jeplaunt. Dit bediet ne goode Ennum fe Chihuahua. Leida es dee Pries nu tsimlich läach, uba de Foarma hupen, daut de Pries noch stiejen woat. De weinichste Foarma hant fe äare Boowoll en Vetrag (Contrato) rutjenumen aus dee dieera wia, un woaren nu mäajelja wies weinja fe de Boomwoll kjriejen.
En deel Boomwoll woat nom Utlaund vekoft. Dee Lenda, wua det mieschte han vekoft, send de Stets, Nicaragua, Pakistan, China un Guatemala.

Marcar el enlace permanente.

Comentarios cerrados.