Frues kjennen äare Haundoabeit utstahlen

Äwa 120 Mejalles un Frues stalden äare Haundoabeit toojoa em Kolonieshus en Low Farm ut. Daut wia ne Freid too seenen, waut see aules jemoakt hauden. Dit Joa saul wada Jeläajenheit jejäft woaren, sikj too bedeeljen un met Haundjemoaktet doahan too brinjen.
Fe de baste Oabeiden woat ne Aunerkjannung jejäft, uba werkjlich jeit daut dolla doarom, daut Mejalles un Frues äare Haundoabeit utstalen un metenaunda räden, enaunda kjannen lieeren un seenen, waut dee aundre jemoakt haft.
Dee elste Deelnämasche bat nu haft en Ella von 92 Joa jehaut, un dee jinjste wia 5 Joa. Dee Deelnehma woaren en twee Ellagruppen jedeelt. Dee unja 16-joasche sent en eene Grupp, dee von 16 Joa un nopp sent en dee aundre Grupp.
Waut vonne Haundoabeiden kumen in Betracht?

  1. Haundäkja utneijen. Daut jeft seeja väl veschiedne Bilda un Mostasch, waut eena en Haundäkja utneijen kaun. Doa waot doano jekjikjt, woo krakjt dee Oabeit jedonen es un woo schwieerich daut Bild wia.
  2. Utpikjen es de latste Joaren bekaunda jeworden. Eena kaun uck feschiednet utpikjen. Uck doa woat doano jekjikt, waut vonne feine Oabeit jemoakt word.
  3. Häakjlen. Eene Kategorie es det Häakjlen. Uck doa jeft daut väl auntoobeeden.
  4. Dit es nich Haundoabeit, uba waut seeja wichtjet fe dee dietsche Heima. Pei backen. Doa woat enjelot, en Pei han too brinjen, seenen wäa doa den scheensten un schmocksten Pei gebackt haft.
    Disse Veaunstaultung heet „Met Haund un Hoat“, en saul em Oktoba em Kolonieshus en Low Foarm stautfinjen. Dee Frues, waut dit aunstallen, wellen han, daut dee Sachen, waut unja Haundoabeit kumen, aul verhäa enjehendicht woaren, doamet see aules fein reed moaken kjennen. Bloos den Pei, den bruckt eena blooß krakjt den Dach, den metnämen.
    Dee Organisatorin Linda Thiessen deeld met, daut see doa dit Joa noch wellen wem han, wäa doa waut Leeda sinjt, uck Sot waut doa sennen toom Sotknacken. Daut sull en scheena Nomeddach sennen.
    Stautfinjen saul daut, aus aul jesajcht, em Oktoba.
Marcar el enlace permanente.

Comentarios cerrados.